VÒNG TAY Bên này Không có em Bên kia Cũng không có anh Nửa vòng tay bên này bên kia đều trống

VÒNG TAY
Bên này
Không có em
Bên kia
Cũng không có anh...
Nửa vòng tay bên này bên kia đều trống
Em vòng tay
Không ôm nổi cả mình...
Anh vòng tay
Vòng mềm vào xa vắng
Em thành em
Thành người tình khờ dại...
Em vòng tay
Em xõa quầng tóc chảy
Anh vòng tay
Vòng lửa cháy tàn đêm...
Ôi vòng tay
Những ai tìm nhau mãi
Chưa một lần
Cũng ấm dấu vòng tay...
Những vòng tay
Ngực gió dìu eo gió
Quấn vào nhau
Khiến trái đất ngừng quay...
06/07/2019
2 bình luận:
Thái Thăng Long
06-07-2019, 02:50:33
Ảo
Bom Nha
06-07-2019, 02:50:33
Em vòng tay/Anh cũng vòng tay/Hai cái vòng tay.,./ Nối thành trái đất!

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất