Thưa thầy Con vô minh không hiểu Tâm và Tâm thức là gì Làm sao để mở Tâm

Thưa thầy :
Con vô minh không hiểu Tâm và Tâm thức là gì Làm sao để mở Tâm
***** Con cảm thấy ý niệm mình đang muốn gì
Thưa thầy :
Con như người chán nản không ước muốn
***** Con giúp thầy thấp nhan cho phật một cách tín tâm
Thưa thầy :
xin thầy chỉ dạy con học phật
*****Giờ thì con cảm giác ra sao
Thưa thầy :
Trống rỗng không vui buồn an lạc
******Ta đã giúp con khai thông rồi đó giờ thì con hãy ngủ một giấc cho ngon... Sau khi thức dậy con đã học được một pháp đó là an lạc Tâm
11/08/2019
9 bình luận:
Phạm Ngọc Thu
11-08-2019, 03:10:34
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Tiếp Dẫn Đạo Sư
11-08-2019, 03:10:34
Không ai hỏi là không dạy đi sai ráng chouj nha.... Tịnh độ tông nguyên chất nè
Phạm Ngọc Thu
12-08-2019, 03:10:33
Thưa Thầy theo Tịnh độ tông thì cần 3 món tư lương:Tín,Nguyện và trì danh.Luôn niệm hồng danh:NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Niệm đến thuần thục "Nhất tâm bất loạn" để nhờ tha lực của Đức phật A DI ĐÀ tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Thưa thầy con hiểu như vậy có đúng không?
Phu Tâm
12-08-2019, 03:10:33
Rất đúng
Tiếp Dẫn Đạo Sư
13-08-2019, 03:10:31
Tâm vọng bên trong không do đối cảnh
Phu Tâm
13-08-2019, 03:10:31
A di đà phật
Tiếp Dẫn Đạo Sư
14-08-2019, 03:10:34
Nó chỉ là khắc chế tạm thời.... Phải hiểu chơn tâm
Phu Tâm
14-08-2019, 03:10:34
A di đà phật
Tiếp Dẫn Đạo Sư
15-08-2019, 03:10:30
Tâm không phật tức sẽ vọng.... Phải giữ phật chính mình trong Tâm.... Mất tự tin là đi mất

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất