Thầy dạy Thầy nói các con hiểu trước rằng các môn đệ Thầy đã lựa chọn lọc lừa còn lối nữa phần vì Th

Thầy dạy:
Thầy nói các con hiểu trước rằng các môn đệ Thầy đã lựa chọn lọc lừa, còn lối nữa phần vì Thầy cho loài yêu quái lấy danh Thầy mà cám dỗ.....cưới...đi bao nhiêu mất bấy nhiêu các con đừng buồn vì Thiên cơ phải vậy. Thi nhiều đậu ít là lẽ hằng, các con liệu phương thế mà giúp đở đức tin của môn đệ cao lên hằng ngày ấy là công quả đầu hết.
TNHT Tân Ngọ 7/8/1926
Chúc các bạn tâm luôn an lạc
09/07/2019
2 bình luận:
Trong Nguyen
09-07-2019, 02:50:09
Huynh de
Thiên Bình
09-07-2019, 02:50:09
Mười phần chết 7 còn 3 chết 2 con 1 mới la ....? 1 kia cũng chia làm 2 luôn...?

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất