GIAO LƯU TRUYỀN THỐNG Nhân dịp kỉ niệm 60 năm tuyền thống của Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân được mời

GIAO LƯU TRUYỀN THỐNG
Nhân dịp kỉ niệm 60 năm tuyền thống của Lữ đoàn Công binh 83/ Hải quân, được mời giao ưu với thế hệ trẻ về truyền thống đơn vị Anh hùng lục lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai năm 1994. Về công tác tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ do tác động của mạng xã hội hiện nay.
Hai vấn đề râdt rộng, thời gian ngắn có mười lăm phút, cũng cố gắng chắt lọc những ấn đề thiết thực truyền đạt cho thế hệ trẻ hiện nay. Cũng mong góp phần truyền đạt niềm tin, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho lớp trẻ.
08/02/2020
1 bình luận:
Duan Nguyen
08-02-2020, 02:05:08
Tuyệt vời

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất