Bài viết 04/2016

Thuật Pha Trà, Phẩm Trà của người xưa – Phần 2

Tích Công bái biệt nhà vua, rũ tay áo nạp trở về chốn lâm tuyền. Còn Lục Vũ được Đại Tông xuống chiếu lưu lại trong cung, giữ chức Ngự Trà Sự, bồi dưỡng các trà sư trong cung. Xem chi tiết

27/04/2016 0 Bình luận

Thuật Pha Trà, Phẩm Trà của người xưa – Phần 1

Hòa thượng Tích Công phụng chiếu vào chầu, được hoàng đế cho dời vào nội cung. Nhà vua cho vị quan pha trà pha một chén trà thượng đẳng cho cho hòa thượng thưởng thức. Xem chi tiết

25/04/2016 0 Bình luận

Chiến thắng Đống Đa, đỉnh cao của sự nghiệp thống nhất nhân tâm, thống nhất dân tộc – Phần 2

Phải có tài năng vượt bậc để đánh bại mọi thế lực cát cứ và bọn cơ hội đang cố vươn lên để trở thành thế lực cát cứ. Phải có tài năng vượt bậc để đập tan những “con rắn” mà bọn “dung” và “lợi” cõng về. Xem chi tiết

22/04/2016 0 Bình luận

Chiến thắng Đống Đa, đỉnh cao của sự nghiệp thống nhất nhân tâm, thống nhất dân tộc – Phần 1

Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tóm tắt hoài bão và lý tưởng bọn “đại trượng phu” đương thời trong hai chữ dung và lợi. Xem chi tiết

20/04/2016 0 Bình luận

Tin mới nhất